Midnattssolens trädgård

Upprop – Midnattssolens trädgård i Jokkmokk

Nedanstående stiftare har den 17 februari 2021 bildat Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård Jokkmokk. De medel som inflyter efter detta upprop ska som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål att stödja uppförande, drift och utveckling av anläggningen Midnattssolens trädgård i Jokkmokk. De insamlade medlen kommer att förvaltas av insamlingsstiftelsens styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar.

 

Den blivande anläggningen syftar till att främja trädgårds- och matkultur, naturupplevelser, samekultur och arkitektur samt forskning och utbildning inom dessa områden. Anläggningen kommer vara en attraktiv trädgårdsverksamhet för besökare och därmed stärka Jokkmokk som besöksmål.

 

Pengar kommer att sökas från EU, statliga och andra organisationer men även privatpersoner är välkomna lämna bidrag till skapandet av anläggningen. Influtna pengar kommer senare, med avdrag för stiftelsens administrativa kostnader, överföras till den organisation som ska uppföra och driva anläggningen.

 

Ytterligare information om projektet Midnattssolens trädgård i Jokkmokk och insamlingsstiftelsen kommer att finnas på stiftelsens kommande hemsida. Kontaktperson är Lena Vikström, lena@lenavikstrom.se tel nr. 0707-991581.

 

Stiftelsen kommer när alla registreringshandlingar är klara att ansöka om kontonummer som bidrag kan betalas in till. Det går ännu inte skänka pengar till stiftelsens ändamål men mejla gärna kontaktpersonen så informerar hon om kontonummer när det är klart.

 

Jokkmokk den 17 februari 2021

 

För Linnésamfundet Polcirkeln – Björn Anders Larsson, ordförande

 

Hotel Akerlund AB – Annelie Päiviö/Katrin Bagge
Essense of Lapland – Eva Gunnare
Jokkmokks Log AB – Päivi Sainio Rohner
Arctic Guest House and Activities AB – Caisa Isaksson